Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

W Czeczewie otwarto budynek szkoły z 1911 roku

Email Drukuj PDF

W Czeczewie otwarto budynek szkoły z 1911 roku oraz zakończono rok szkolny 2017/2018 z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego

W czwartek, 21.06.2018 r. po remoncie otwarto budynek szkoły z 1911 roku w Czeczewie. Uroczystość poprzedziła Msza Święta.

Trwający od sierpnia 2017 r. remont szkoły w tym dniu dobiegł końca.

W uroczystym otwarciu placówki i przekazaniu klucza wzięli udział: uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze gminy Przodkowo, radni, sołtysi i Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. W czasie uroczystości obecny był również sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

Remont budynku był jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez społeczność rejonu szkoły w Czeczewie. Szkoła wybudowana w 1911 r. była w złym stanie technicznym. Prace miały charakter generalny. W czasie prac dokonano termomodernizacji budynku. Odnowiony budynek szkoły będzie dopełnieniem placówki w Czeczewie o: dwie sale dydaktyczne, sekretariat, bibliotekę, szatnie, toalety. W wyremontowanej szkole będą uczyć się dzieci klas 0, I na miarę XXI wieku.

Podczas uroczystości obiekt został poświęcony przez księdza Józefa Kuchtę – proboszcza parafii w Czeczewie.

Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Sali gimnastycznej gdzie zakończono rok szkolny 2017/2018.

Dyrektor Jerzy Stachurski witając wszystkich gości powiedział: - „Za nami kolejny rok szkolny, wypełniony wieloma ważnymi dla naszej społeczności wydarzeniami. Do najważniejszych zaliczyć możemy nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Tylko dzięki owocnej współpracy wielu osób możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia. Poprzez nadanie imienia szkoła zyskała własną tożsamość, ma patrona i sztandar- ufundowany przez ks. Józefa Kuchtę. Sztandar szkoły, w tym roku, po raz pierwszy uczestniczył, dumnie niesiony przez uczniów, w Odpuście Parafialnym i procesji Bożego Ciała.

Kolejnym wyzwaniem, któremu Samorząd Gminy Przodkowo stawił czoła była termomodernizacja budynku szkoły z 1911 roku. Był to ,wg opinii najstarszych mieszkańców parafii, jego pierwszy remont.

Serdeczne podziękowanie za realizację tego projektu składam gospodarzowi gminy panu Andrzejowi Wyrzykowskiemu, słowa podziękowania kieruje także do przewodniczącego rady Gminy Dariusza Toporka i Rady Gminy Przodkowo.

Dziękuję także panu Andrzejowi Stromskiemu- prezesowi Firmy Prestol, wykonawcy remontu panu Zbigniewowi Kostuchowi i pani Lidii Polańskiej z Urzędu Gminy Przodkowo za koordynowanie prac remontowych.

Dziękuję również księdzu Józefowi Kuchcie za odprawienie mszy i poświęcenie odnowionego budynku szkoły z 1911 r.”

Dopełnieniem podziękowań były okolicznościowe pamiątki które, wręczyła Przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Bednarczyk. Ich fundatorem byli Aneta i Michał Śliwscy.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Przodkowo – Andrzej Wyrzykowski który powiedział:- „Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowny Panie Marszałku, drodzy Rodzice i Nauczyciele, Panie Dyrektorze, Szanowni Radni, zebrani Uczniowie !

Serdecznie witam Was Kochani !

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za piękne słowa wypowiedziane podczas uroczystej Mszy Świętej. Mam tu na myśli wyrazy przepraszam i dziękuję. To najważniejsze słowa w życiu. Ileż razy komuś urosły skrzydła, gdy usłyszał dziękuję. Również My używamy tych słów. Pragnę podziękować społeczności szkolnej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, Parafii, Księdzu Proboszczowi za wielowymiarowe wzbogacanie szkoły. Bardzo dziękuję Radnym na czele z przewodniczącym- Panem Dariuszem Toporkiem oraz Sołtysom za to, że wspólnie podejmowali trud pracy na rzecz tej społeczności. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi. Dzięki Pana przychylności mógł być realizowany program „Skrzydła wiedzy”, którego beneficjentami byli nasi uczniowie. Dzięki programowi szkoły wzbogaciły swoje wyposażenie. Ten wspaniały projekt przyczynił się do podwyższenia wyników na egzaminie gimnazjalnym. Cieszę się ze wzrostu kompetencji uczniów. W tym roku pozyskaliśmy bardzo znaczące środki od Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dzięki temu zrealizowaliśmy szereg inwestycji. To są wspaniałe chwile, kiedy realizujemy zadania na rzecz tej Gminy. Pragnę również serdecznie pogratulować rugbystom i uczniom biorącym udział w przedstawieniach profilaktycznych. Nagrodą będą dla nich bilety na koncert w ramach programu profilaktycznego- NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE ĆPAM. Chcę pogratulować tym wszystkim, którzy zdobyli zaszczyty w konkursach na etapie wojewódzkim i krajowym. Wyróżnimy uczniów oraz ich nauczycieli. Życzę udanych wakacji”.

Obecny na Sali Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk powiedział:

- „Drogie dzieci, Drodzy uczniowie, Szanowna Rado Pedagogiczna, Rodzice i Mieszkańcy. Drodzy Państwo, Księże Proboszczu, Radni, Panie i Panowie !

Jak słyszę, że szkoła nosi imię Jana Pawła II i zaczynacie uroczystość od Mszy Świętej, to wiem jakie wyznajecie wartości. Nie bez kozery śpiewacie hymn szkoły. Cieszę się, że w śpiewie wyrażacie miłość do miejsca, w którym nauczyliście się m.in. pisać i liczyć oraz nauczyliście się historii. To są wartości, które pójdą za Wami w świat. Jest to dla mnie ważne, że u mojego serdecznego przyjaciela- Andrzeja Wyrzykowskiego, który reprezentuje Gminę Przodkowo, przeznacza się duże środki na szkołę. W żadnej mierze uczniowie ze szkół wiejskich nie odstają od uczniów szkół miejskich. Serdecznie gratuluję dzisiejszego święta. Gratuluję Panu, Panie Dyrektorze i Wójtowi Gminy Przodkowo. Za chwilę podpiszemy z Panem Wójtem umowę, dzięki której Gmina Przodkowo uzyska 1.700.000 zł. Chcemy, by wszyscy podziwiali Przodkowo. Panie Wójcie życzę powodzenia”.

Następnie Dyrektor szkoły przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018:

Zaliczymy do nich wyniki sportowe:

Armina Wilczewskiego, ucznia z klasy II gimnazjum, który zdobył w Kick-Boxingu kategorii kadet::

- tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego,

-II miejsce w Polsce,

oraz dnia 17.06. 2018 r. we włoskim mieście Rimini w Pucharze Świata w kategorii Kadet

-III miejsce w formule kick light, 69 kg,

-III miejsce w formule lait contact, 69 kg.

Armin jest zawodnikiem klubu PCNP Rebelia Kartuzy, jego trenerem jest Patryk Zaborowski oraz UKS Czeczewo 3 drużyną rugby w Polsce

Trener: Paweł Bil,

Robert Littwin z klasy II A- za osiągnięcia sportowe w biegach.

A także osiągnięcia w:

Wielkim Wojewódzkim Maratonie Czytelniczym- wzięło w nim udział 7.5 tyś. Uczniów z całego woj. pomorskiego laureatami i finalistami Maratonu zostali uczniowie naszej szkoły (Opiekunka: Lucyna Reiter Szczygieł)

- Ewelina Pupacz, Emilia Kreft- tytuł laureata ,

-Kinga Krefft- tytuł finalisty,

Wyróżnienia: Paulina Krefft, Mateusz Szyłejko

Tego dnia pożegnano Absolwentów Gimnazjum w Czeczewie.

Najlepsze wyniki wśród nich otrzymali z języka angielskiego:

Jedrzej Gross - 100 % punktów,

Ewelina Pupacz, 98 % punktów,

Maciej Hoły 98 % punktów.

Następnie wychowawcy klas wręczyli nagrody wyróżniającym się uczniom za:

osiągnięcia edukacyjne, w czytelnictwie, za zaangażowanie na rzecz szkoły.

Dyrektor podziękował także przewodniczącej Rady Rodziców pani Dorocie Bednarczyk za stałą obecność w życiu szkoły, za zaangażowanie przy organizacji: imprez, konkursów, festynów oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie pani Magdalenie Szyłejko za projekty, które wzbogaciły ofertę edukacyjna szkoły m.in. za konkursy świąteczne, współorganizację festynu dla dzieci.

Następnie Dyrektor powiedział:

- „Nadchodzi czas radosny, czas swobody, wypoczynku, wyjazdów, na które w pełni zasłużyliście.

Przede wszystkim wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. I nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie.

Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni, dalecy od brawury i bezmyślności.”

Jan Wiśniewski

Grzegorz Krefta

Foto: Anna Laskowska

 

KLIK GALERIA ZDJĘĆ

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2018 16:16

UWAGA! 23 czerwca br. – ZBADAJ SWOJE SERCE!

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy informuje, że dnia 23 czerwca 2018 roku (sobota),

w godzinach 10.00 – 17.00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań serca.

W wyniku badania pacjent otrzyma:

• Wynik standardowy EKG

• Automatyczny protokół z analizy SATRO ECG

• Automatyczny komentarz wyników analizy SATRO ECG

Liczba osób, które mogą skorzystać z badania jest ograniczona, max. 50 osób.

Miejsce postoju KARDIOBUSA: plac przy Urzędzie Gminy Przodkowo. Serdecznie zapraszamy.

 

zaczerpnięte z www.przodkowo.pl

Strona 121 z 123