Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Dieta. Sport. Zdrowie cz.12 Preferencja otyłości wśród nastolatków

Email Drukuj PDF

Moc w słabości się doskonali (2 List do Koryntian 12:9)

Email Drukuj PDF

lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.

 

Jedna z prawd jest taka, że poprzez naszą słabość Bóg może wykonywać swoje dzieła. Nasza słabość pozwala Bogu wypełnić większą przestrzeń w naszym życiu, na Jego działanie.

Sylwester 2019! Zapraszamy do Przodkowa!

Email Drukuj PDF

Nowy Wóz Bojowy 2019

Email Drukuj PDF

Samochód specjalny ratowniczo - gaśniczy GBA 4,3/16 Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie.

Nowy wóz bojowy OSP w Czeczewie został zakupiony z następujących środków:

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 260 000,-

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 80 000,-

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 20 000,-

- Gminy Przodkowo - 390 000,-

- Starostwo Powiatowe - 48 000,-

- środkom własnym OSP w Czeczewie - 21 795,- (środki własne OSP w Czeczewie posiada i pozyskała od: Strażaków OSP w Czeczewie którzy ekwiwalent za działania i szkolenia przekazują na działalność statutową, od lokalnych i nie tylko przedsiębiorców wspierających naszą działalność, wszystkim Radnym Gminy Przodkowo).

W imieniu Strażaków OSP w Czeczewie składam serdeczne podziękowanie wszystkim za wsparcie zakupu nowego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego.

Poprawiony: czwartek, 19 grudnia 2019 22:11

Strona 6 z 45