Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Radość (Izajasza 12)

Email Drukuj PDF

Oto Bóg jest zbawieniem moim!

Będę miał ufność i nie ulęknę się,

bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.

On stał się dla mnie zbawieniem!


Gdy wybierasz Jezusa Chrystusa jako swoje zbawcę, to radość wybierze Ciebie!

Bóg wiedział że życie na ziemi nie będzie dla nas łatwe. Dlatego też dał nam pocieszyciela Ducha Świętego. Aby przedsmak nieba mógł zagościć w naszych sercach i domach.

I mimo trudności radujemy się bo znamy króla. I jesteśmy pewni zbawienia i tego że widzimy właśnie Bożą Drogą. Amen

Regularne "Czytanie Biblii" (Psalm 1:2-3)

Email Drukuj PDF

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną:

co uczyni, pomyślnie wypada.

 

Regularne (codziennie) czytanie Słowa Bożego ma ogromne znacznie w naszym chrześcijańskim życiu. Słowa Boga sieją w nas życie. Ale nie życie to ludzkie, tylko Boże. Odkrywamy Bożą naturę, poznajemy Jezusa Chrystusa. Poznajemy Boży sposób myślenia i działania. I to Jego Słowa będą nas zmieniać byśmy wydali owoc Ducha Świętego. Będziemy żyć zgodnie z Jego wolą dla Jego chwały. Tylko Słowo Boże ma moc ku zmianie nas samych. Chcesz być lepszym mężem/żoną, lepiej wychowywać dzieci, być lepszym przyjacielem, nie chcesz żyć w strachu, chce zmienić swoje złe nawyki, to sięgnij do Biblii. Sam Bóg Ci pomoże w zmianach.

Strona 9 z 125