Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Boże Ciało 2020

Email Drukuj PDF

 

FOTO: Anna Adamczyk

WIĘCEJ ZDJĘĆ KLIK

 

Rolniku pamiętaj!

Email Drukuj PDF

Zasady stosowania Środków Ochrony Roślin

Zabiegi stosowania środków ochrony roślin mogą wykonywane przez osoby które:

• ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia;

Posiadacz gruntów, na których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika jest obowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 3 lat.( Ewidencja stosowania zabiegów)

Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

• jest sprawny technicznie, posiada aktualny atest i jest skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin:

1) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:

• na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

• kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

• na rośliny pokryte spadzią,

• w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,

• na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się prze upływem okresu prewencji,

2) unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny,

3) miejsce stosowania środka ochrony roślin, musi być oddalone co najmniej 20 m od pasiek, prędkość wiatru w czasie zabiegu nie może przekraczać 4 m/sekundę,

4) wskazanym jest dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin (po oblocie pszczół),

5) wybieranie preparatów selektywnych, nietoksycznych dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,

6) stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i zgodnie z zaleceniami zawartych w etykiecie – instrukcji stosowania

7 ) prowadzenie ewidencji stosowania zabiegów z aktualnymi zapisami .


źródło: http://www.przodkowo.pl/rolniku-pamietaj/

Strona 18 z 125