Sołectwo Czeczewo

 

ŚW. JÓZEF - PATRON PARAFII W CZECZEWIE

JÓZEF to imię hebrajskie. Etymologicznie znaczy: "niech pomnoży", domyślnie - "Bóg dobra" lub - "niech przyda Pan" (drugiego syna). Bibliotheca Sanctorum wymienia ponad dwudziestu pięciu świętych tego imienia. W całym Kościele jednak i wśród wiernych największej czci doznaje św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny. Pod takim tez wezwaniem św. Józef jest patronem naszej wspólnoty parafialnej. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny pochodził z królewskiego rodu Dawida. Zaręczony z Maryją stanął wkrótce przed tajemnicą cudownego poczęcia Jezusa - Zbawiciela świata. Pierwszą jego reakcją po zetknięciu się z tą tajemnicą była chęć dyskretnego usunięcia się. Wprowadzony jednak przez anioła w tę tajemnicę, wziął brzemienną Maryję do siebie i podjął się roli domniemanego ojca i żywiciela św. Rodziny, uczestnika tajemnicy wcielenia. Ostatni raz na kartach Ewangelii spotykamy go, gdy wraz z Maryją i dwunastoletnim Jezusem udaje się z pielgrzymką do Jerozolimy i wraca do domu. Wolno sądzić, iż niedługo potem, przypuszczalnie jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności przez Jezusa, zakończył życie. Kult św. Józefa wcześnie rozpoczął się na schodzie. Na Zachodzie w sposób wyraźny zaznacza się dopiero w IX wieku. W liturgii łacińskiej czci się go dopiero w wieku XV. Od roku 1621 dzień 19 marca jest świętem, w którym Kościół rzymsko-kat. w sposób uroczysty czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX w 1870 r. oglasza św. Józefa patronem całego Kościoła. Z kolei papież Pius XII w 1955 r. ogłasza dzień 1 maja jego świętem i ustanawia go patronem robotników. Jest on dla nas wszystkich wzorem doskonałego chrześcijanina i patronem dobrej śmierci. Swoją opieką obejmuje rodzinę chrześcijańską, chrześcijańską szkołę i wszystkich potrzebujących. Odpust w naszej Parafii jest 19 marca i 15 września.

 

Modlitwa do ŚW. JÓZEFA jest odmawiana w naszej Parafii w każdy czwartek.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.
Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy,
z ufnością również błagamy o twoją opiekę.
Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą
i przez ojcowską twą troskliwość,
którą otaczałeś Dziecię Jezus,
pokornie, błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,
które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją,
i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam
w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej
Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką
zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco,
przybądź nam łaskawie z niebiańską
pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak
niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz
broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek
i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj
każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za
Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i
osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen