Sołectwo Czeczewo

Krótka historia Parafii świętego Józefa w Czeczewie

Historia Parafii w Czeczewie rozpoczyna się w roku 1923, kiedy to zawiązał się tzw. Komitet Budowy Kościoła, którego celem stało się pozyskanie środków materialnych na budowę kościoła. W roku zaś 1925 jako parafię pod wezwaniem świętego Józefa w Czeczewie erygował bp Augustyn Rosentreter - w obrębie wiosek dotychczas należących do parafii zarówno: Żukowa, Kielna jak i Przodkowa. Początkowo opiekę duszpasterską nad nową parafią sprawowali kapłani dojeżdżający z okolicznych parafii, zwłaszcza z Żukowa. Msze święte w trakcie budowy kościoła były sprawowane w miejscowej Szkole Podstawowej.
Parafię usamodzielnił ks. bp Stanisław Wojciech Okoniewski 15 listopada 1927 roku i mianował kuratusem ks. Bolesława Melocha, który sprawował tę posługę nieprzerwanie do 1948 roku. Za jego posługiwania dokończono między innymi budowę kościoła, zakupiono ziemię pod cmentarz oraz wybudowano kostnicę. Ponadto w 1927 roku parafia otrzymała trzy dzwony, które zostały podarowane przez Walentego Hirsch z Detroit w Stanach Zjednoczonych, który był polskim emigrantem pochodzącym z Czeczewa. Niestety dwa mniejsze z nich zostały zagrabione przez Niemców w czasie II wojny światowej. Największy z nich, ważący 600 kg na szczęście ocalał.
Po półrocznej przerwie administratorem parafii został ks. Feliks Borowski - do lipca 1957 roku, następnie ks. Wacław Maliński, a od roku 1958 do października 1968 ks. Stefan Kinka . Za jego czasu m.in. wymalowano kościół z pięknymi malowidłami. Kolejnym następcą został ks. Anastazy Lica, który przeprowadził remont wieży kościelnej i przyczynił się do konsekracji ołtarza posoborowego.

15 grudnia 2001 roku proboszczem został ustanowiony, w miejsce zmarłego poprzednika, ks. Józef Kuchta. Od tego czasu w parafii między innymi wykonano:

 1. wybudowano kaplicę przedpogrzebową /2003/

 2. położono granitową posadzkę na kościele oraz marmurową w prezbiterium /2004/

 3. wymieniono dachówkę na kościele /2007/

 4. odnowiono kopułę wieży /2007/ oraz w wieży wymieniono na nowe podesty - /2006/

 5. wokół kościoła ułożono betonową kostkę /2008/

 6. odmalowano prezbiterium /2008/

 7. postawiono nowy płot przy kościele od strony ulicy z cegły klinkierowej /2009/

 8. ogrodzono cmentarz oraz pozyskano ziemię pod cmentarz w celu jego powiększenia

 9. zainstalowano oświetlenie parkingu wraz z oświetleniem znacznej części cmentarza oraz podświetliliśmy kościół od zewnątrz /2010/

 10. umieściliśmy nowe tabernaculum, które poświęcił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Sławoj Leszek Głódź /2011/

 11. wykonaliśmy tzw. małą architekturę przed kościołem wraz z upamiętnieniem naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, którego obelisk wkomponowaliśmy w ową architekturę /2012/

 12. zakończyliśmy budowę nowego domu parafialnego wraz z jego poświęceniem z okazji 90 rocznicy powstania parafii przez ks. Abpa Sławoja Leszka /2015/

 13. położyliśmy kostkę na alejkach na cmentarzu oraz częściowo na parkingu przykościelnym /2016/