Sołectwo Czeczewo

SUKCESY OSP CZECZEWO !!!

 


Członkowie czynni (drużyna męska)

Zawody gminne:

1 miejsce: 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2019

2 miejsce: 2000, 2001, 2005, 2009, 2017

Ćwiczenie alarmowo-bojowe:

1 miejsce: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019

Zawody powiatowe:

1 miejsce: 2011,2017,2019

2 miejsce: 2007

Ćwiczenie alarmowo-bojowe:

1 miejsce: 2005, 2007, 2009,2019

2 miejsce: 2011

Członkowie czynni (drużyna żeńska)

Zawody gminne:

1 miejsce: 2006, 2010, 2012

2 miejsce: 2011

Zawody powiatowe:

1 miejsce: 2006, 2010, 2012

Zawody wojewódzkie:

3 miejsce: 2006

Młodzieżowa drużyna pożarnicza 15-18 lat (drużyna męska)

Zawody gminne:

1 miejsce: 2002, 2004, 2006, 2012, 2019

2 miejsce: 2008, 2010

3 miejsce: 1994, 2009

Ćwiczenie alarmowo-bojowe:

1 miejsce: 2004, 2006, 2008, 2009, 2019

2 miejsce: 2012

Zawody powiatowe:

2 miejsce: 2006, 2012

Ćwiczenie alarmowo-bojowe:

1 miejsce: 2008

Młodzieżowa drużyna pożarnicza 15-18 lat (drużyna żeńska)

Zawody gminne:

1 miejsce: 1996, 2002, 2008, 2009, 2010,

2 miejsce: 2019

Zawody powiatowe:

1 miejsce: 2008, 2010

3 miejsce: 1996

Młodzieżowa drużyna pożarnicza 12-15 lat (drużyna męska)

Zawody gminne:

1 miejsce: 2010

2 miejsce: 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009

Młodzieżowa drużyna pożarnicza 12-15 lat (drużyna żeńska)

Zawody gminne:

2 miejsce: 2005, 2006, 2007,2018

3 miejsce: 2000, 2004

Łącznie

Zawody gminne:

22 pierwszych miejsc a w ćwiczeniu alarmowo-bojowym 13

18 drugich miejsc

4 trzecie miejsca

Zawody powiatowe:

6 pierwszych miejsc a w ćwiczeniu alarmowo-bojowym 5

2 drugie miejsca  a w ćwiczeniu alarmowo-bojowym 1

1 trzecie miejsce

Zawody wojewódzkie :

1 trzecie miejsce