Radość (Jakuba 1:2-4, Psalm 27:1-6)

Drukuj

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.


Pan światłem i zbawieniem moim:

kogóż mam się lękać?

Pan obroną mojego życia:

przed kim mam się trwożyć?

Gdy na mnie nastają złośliwi,

by zjeść moje ciało,

wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,

chwieją się i padają.

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,

moje serce bać się nie będzie;

choćby wybuchła przeciw mnie wojna,

nawet wtedy będę pełen ufności.

O jedno proszę Pana,

tego poszukuję:

bym w domu Pańskim przebywał

po wszystkie dni mego życia,

abym zażywał łaskawości Pana,

stale się radował Jego świątynią.

Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie

w dniu nieszczęścia,

ukryje mnie w głębi swego przybytku,

wydźwignie mnie na skałę.

Już teraz głowa moja się podnosi

nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.

Złożę w Jego przybytku

ofiary radości,

zaśpiewam i zagram Panu.


Radość jest naszym wyborem.

W życiu będą nas spotykać różne doświadczenia.

Które nie będą należeć do przyjemnych.

Ale to jak na nie będziemy reagować w pełni zależy od nas.

Żadne doświadczenie nie oddala nas od miłości naszego Boga.

Żadne nasze sprawy nie są mu obojętne. Żadna sprawa nie

zmienia tego że Jezus umarł abyśmy my mogli żyć wiecznie.

Mamy tak wiele radości dzięki temu że On jest.

Niech żadna przyziemna sprawa nie zasłoni Ci tego.

Podnieś głowę i śpiewaj Panu z serca bo On jest godzien

wszelkiej chwały.