Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Radość (Izajasza 53:4-6, Psalm 106:1-5)

Email Drukuj PDF

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,

On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go za skazańca uznali,

chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Lecz On był przebity za nasze grzechy,

zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,

a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,

każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry,

bo na wieki Jego łaskawość.

Któż opowie dzieła potęgi Pana,

ogłosi wszystkie Jego pochwały?

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań,

w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.

Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie.

Przyjdź nam z pomocą,

abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,

radowali się radością Twojego ludu,

chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.

 

Jezus nie tylko umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. On zabrał na siebie wszystkie nasze choroby i cierpienia. Krzyż był konieczny dla przebaczenia naszych grzechów.

Ale to tylko jeden aspekt. Drugi jest taki że Jezus poszedł na krzyż żebyśmy nie musieli już żyć w rozpaczy, strachu, depresji. Jezus umarł abyśmy mogli doświadczyć Jego radości w pełni.

Jezus Chrystus ofiarował nam życie w radości. Więc wstań i się raduj bo masz ku temu powody!


Powiat Kartuski nadal w czerwonej strefie 2020

Email Drukuj PDF

Dieta. Sport. Zdrowie cz.24 Przekąski podczas ćwiczeń.

Email Drukuj PDF

 

źródło:

Burke i in.,2011; MKOl, 2011; Desbrow i in., 2004

Carter i in., 2004; Below 1995; Jeukendrup I in., 1997

Radość (Dzieje Apostolskie 16:24-34)

Email Drukuj PDF

Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» - krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?» «Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom». Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Ileż to razy jesteśmy w tak trudnym położeniu. Ileż to razy jesteśmy w miejscu bez wyjścia. Na pewno w tak trudnym i skomplikowanym miejscu byli Paweł i Sylas. Któż z nas chciałby się znaleźć w więzieniu tamtych czasów. W lochu zimnym, ciemnym, śmierdzącym. Z wieloma ranami na ciele. Mimo tak skrajnych warunków ich postawa jest niesamowita. Nie mają pretensji do Boga żalu, czy smutku. Odnaleźli nawet w takim położeniu radość i szczęście. Zaczęli się modlić, śpiewać hymny i wielbić Boga. I co się stało? CUD!!! To jest wskazówka dla nas jak powinniśmy postępować w takich sytuacjach. Bóg jest dobry, zawsze dobry. Amen

Dieta. Sport. Zdrowie cz.23 Ile węglowodanów.

Email Drukuj PDF

Poprawiony: sobota, 05 września 2020 16:42

Strona 2 z 50