Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Dieta. Sport. Zdrowie cz.20 Jak obliczyć IG posiłku.

Email Drukuj PDF

Zazwyczaj obliczamy tylko IG pojedynczych produktów. A powinniśmy obliczać IG całego posiłku bo zazwyczaj spożywamy zestaw różnych produktów i napojów. Możliwe jest obliczenie IG posiłku poprzez zsumowanie wszystkich wartości węglowodanowych i ustalenie wkładu każdego produktu do całkowitej zawartości węglowodanowych i ustalenie wkładu każdego produktu do całkowitej zawartości węglowodanów. Jak to zrobić np. fasolka z tostem. Możesz przyjąć, że połowa węglowodanów pochodzi z chleba a połowa z fasoli. Możesz zatem dodać wartość IG obu produktów i całość podzielić przez dwa: (70+48):2=59. Jeśli masz różne propozycje dwóch produktów, na przykład 75% mleka 25% musli, to 75% z IG mleka można dodać do 25% z IG musli. Są to jednak tylko ogólne wskazówki, a nie precyzyjne dane. Wartości IG znacznie zawyżają rzeczywiste stężenie glukozy we krwi danej osoby po posiłku.

Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik, Anita Bean 2019

Podziękowanie | Akcja ratowniczo-gaśnicza

Email Drukuj PDF

Składamy serdeczne podziękowanie za szczególne zaangażowanie i poświęcenie wszystkim strażakom biorącym udział w jakże trudnej akcji ratowiniczo-gaśniczej. Dziękujemy również okolicznym mieszkańcom, którzy również przyczynili się do ratowania mienia, a także pomogli w usuwaniu zniszczeń.

państwo Toporek

Zadysponowano:

- OSP Pomieczyno

- OSP Tokary

- OSP Czeczewo

- OSP Przodkowo

- OSP Kłosowo

- JRG KartuzyPoprawiony: czwartek, 09 lipca 2020 17:57

Boże Ciało 2020

Email Drukuj PDF

 

FOTO: Anna Adamczyk

WIĘCEJ ZDJĘĆ KLIK

 

Rolniku pamiętaj!

Email Drukuj PDF

Zasady stosowania Środków Ochrony Roślin

Zabiegi stosowania środków ochrony roślin mogą wykonywane przez osoby które:

• ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia;

Posiadacz gruntów, na których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika jest obowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 3 lat.( Ewidencja stosowania zabiegów)

Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

• jest sprawny technicznie, posiada aktualny atest i jest skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin:

1) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:

• na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

• kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

• na rośliny pokryte spadzią,

• w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,

• na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się prze upływem okresu prewencji,

2) unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny,

3) miejsce stosowania środka ochrony roślin, musi być oddalone co najmniej 20 m od pasiek, prędkość wiatru w czasie zabiegu nie może przekraczać 4 m/sekundę,

4) wskazanym jest dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin (po oblocie pszczół),

5) wybieranie preparatów selektywnych, nietoksycznych dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,

6) stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i zgodnie z zaleceniami zawartych w etykiecie – instrukcji stosowania

7 ) prowadzenie ewidencji stosowania zabiegów z aktualnymi zapisami .


źródło: http://www.przodkowo.pl/rolniku-pamietaj/

Zbliż się cz.1 (Jana 1:1-3)

Email Drukuj PDF

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.


Znajdź chwilę czasu w swojej codzienności by wrazić słowa uwielbienia dla Boga za to co stworzył od morza do gór, od małych robaczków aż po człowieka, cała przyroda. Wszystko to pokazuje Boża kreatywność, miłość i mądrość Stwórcy.

Poprawiony: sobota, 11 lipca 2020 14:29

Strona 6 z 49