Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Policja przypomina o obowiązku korzystania z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

Email Drukuj PDF

Policja przypomina o obowiązku korzystania z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku powołał do życia specjalne "call center", z którego policjanci dzwonią do osób objętych kwarantanną domową. Funkcjonariusze przypominają o obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest dotarcie do dużej ilości osób i bezpośrednia informacja o możliwościach jakie niesie ze sobą ta bezpłatna aplikacja.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku podjął decyzję o stworzeniu specjalnego "call center", z którego funkcjonariusze dzwonią do osób objętych kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku każdego dnia kontaktują się telefonicznie z osobami w kwarantannie i przypominają o obowiązku prawnym korzystania ze specjalnej, darmowej aplikacji na telefony komórkowe - KWARANTANNA DOMOWA. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi policjanci już od 30 września rozmawiają z osobami, które są w izolacji i przedstawiają możliwości jakie niesie ze sobą używanie tego "narzędzia", podkreślają, że bardzo odciąża to policjantów, którzy prowadzą kontrole osób na kwarantannie. Walka z wirusem to nasza wspólna sprawa i tylko razem, w dyscyplinie sanitarnej możemy go pokonać.

PRZYPOMINAMY!

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to Twój OBOWIĄZEK!

To Twój obowiązek

Obowiązkową 10-dniową kwarantanną obejmowane są osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy oraz te, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Zasady kwarantanny są ściśle określone. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym odbywają kwarantannę. W przestrzeganiu tych zasad pomaga aplikacja „Kwarantanna domowa”. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek z niej korzystać.

- To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nam nowe technologie, które wykorzystujemy w naszej aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store – dodaje szef MC.

Oto jak działa.

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do naszej aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

Najpierw SMS, później aktywacja

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMSa jest kluczowe. To znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w naszej bazie i że może rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?

To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie z telefonu systemem Android - znajdziecie ją w sklepie Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”.

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

Foto na start

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcia korzystania z apki. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

- W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

WAŻNE! Będąc na kwarantannie nie zapominajcie o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

Pomóż sobie, pomóż innym

Nasza aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.

Zadbaj o siebie i innych korzystając z aplikacji „Kwarantanna domowa”.

Osoba, która ma trudności z uruchomieniem aplikacji proszone są o zwrócenie się do bliskich lub znajomych o pomoc.

Więcej na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.

Email Drukuj PDF

Poprawiony: czwartek, 29 października 2020 14:13

Radość (2 Kronik 20:20-30, Rzymian 8:37-39)

Email Drukuj PDF

Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło». Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto [zobaczyli] trupy leżące na ziemi: nikt nie uszedł z życiem. Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich mnóstwo zdobyczy: bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, iż nie mogli tego udźwignąć. Trzy dni im zeszły na zbieraniu łupu, był on bowiem wielki. W czwartym zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka. Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy , z Jozafatem, na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni Pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. Wówczas spadł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jozafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem.

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Bitwy w naszym życiu wygrywamy nie dlatego że jesteśmy jacyś wspaniali i niesamowici. Ale dzięki temu który nas umiłował.

Historie pokazują że Bóg się zajmuje naszymi sprawami. Ale mu musimy być w dobym miejscu żeby tak się działo. Pełni uwielbienia dla Niego, ufając że On naprawdę będzie działać. A ty co robisz kiedy masz trudności w rodzinie? Jesteś lud Pana i wnosisz okrzyki radości i uwielbienia dla niego. Czy odwracasz się i uciekasz przed tym. Pan błogosławi tym którzy Go szukają.  Także nie zamartwiaj się, tylko spędzaj czas na uwielbieniu. Po tych wszystkich zmaganiach doświadczysz odpoczniecia i pokoju. Nie tego ludzkiego ale tego Bożego.

Radość (2 Kronik 20:5-13, 2 Kronik 7:11-16)

Email Drukuj PDF

Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem, i rzekł: «Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie, i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: "Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz". Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkańcy gór Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odpłacają: wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie».


Salomon ukończył świątynię Pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni Pańskiej i w swoim pałacu. Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: «Wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni.

 

Powinniśmy brać przykład z Jozofata. Który gdy tylko pojawiło się wyzywanie poszedł prosto do Boga. Nie szukał rozwiązanie u przyjaciół. W kręgach doradców, uczonych, kogokolwiek ze świata. Życie stawia nam mnóstwo wyzwań. Które często w pierwszym momencie wydają się dla nas przerażające. Ale wiadomo że trzeba podejmować jakieś działania żeby to rozwiązać. Pierwszym naszym krokiem powinna być modlitwa, relacja z Bogiem. Szukaniem rozwiązania u Niego. Później otworzyć Jego Słowo i tam szukać odpowiedzi. Duch Święty na pewno nakieruje nas na fragmenty które, okażą się odpowiedzią na nasze wołanie. Bóg też może użyć ludzi który nam pomogą.

Można też zauważyć w jaki sposób modlił się Jozofat. No wie że w Bożych rękach jest siła i moc, tak że nikt z Bogiem nie może się mierzyć. Wie że Bóg pomoże mu rozwiązać tą sytuacje, i to będzie najlepsze rozwiązanie. Jedyne słuszne, dla niego i całego królestwa.

Poprawiony: środa, 21 października 2020 16:10

Radość (Jakuba 1:2-4, Psalm 27:1-6)

Email Drukuj PDF

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.


Pan światłem i zbawieniem moim:

kogóż mam się lękać?

Pan obroną mojego życia:

przed kim mam się trwożyć?

Gdy na mnie nastają złośliwi,

by zjeść moje ciało,

wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,

chwieją się i padają.

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,

moje serce bać się nie będzie;

choćby wybuchła przeciw mnie wojna,

nawet wtedy będę pełen ufności.

O jedno proszę Pana,

tego poszukuję:

bym w domu Pańskim przebywał

po wszystkie dni mego życia,

abym zażywał łaskawości Pana,

stale się radował Jego świątynią.

Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie

w dniu nieszczęścia,

ukryje mnie w głębi swego przybytku,

wydźwignie mnie na skałę.

Już teraz głowa moja się podnosi

nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.

Złożę w Jego przybytku

ofiary radości,

zaśpiewam i zagram Panu.


Radość jest naszym wyborem.

W życiu będą nas spotykać różne doświadczenia.

Które nie będą należeć do przyjemnych.

Ale to jak na nie będziemy reagować w pełni zależy od nas.

Żadne doświadczenie nie oddala nas od miłości naszego Boga.

Żadne nasze sprawy nie są mu obojętne. Żadna sprawa nie

zmienia tego że Jezus umarł abyśmy my mogli żyć wiecznie.

Mamy tak wiele radości dzięki temu że On jest.

Niech żadna przyziemna sprawa nie zasłoni Ci tego.

Podnieś głowę i śpiewaj Panu z serca bo On jest godzien

wszelkiej chwały.


Poprawiony: środa, 21 października 2020 10:12

Strona 1 z 50