Sołectwo Czeczewo

Nowy Wóz Bojowy 2019

Email Drukuj PDF

Samochód specjalny ratowniczo - gaśniczy GBA 4,3/16 Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie.

Nowy wóz bojowy OSP w Czeczewie został zakupiony z następujących środków:

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 260 000,-

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 80 000,-

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 20 000,-

- Gminy Przodkowo - 390 000,-

- Starostwo Powiatowe - 48 000,-

- środkom własnym OSP w Czeczewie - 21 795,- (środki własne OSP w Czeczewie posiada i pozyskała od: Strażaków OSP w Czeczewie którzy ekwiwalent za działania i szkolenia przekazują na działalność statutową, od lokalnych i nie tylko przedsiębiorców wspierających naszą działalność, wszystkim Radnym Gminy Przodkowo).

W imieniu Strażaków OSP w Czeczewie składam serdeczne podziękowanie wszystkim za wsparcie zakupu nowego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego.