Sołectwo Czeczewo

Radość (Izajasza 53:4-6, Psalm 106:1-5)

Email Drukuj PDF

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,

On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go za skazańca uznali,

chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Lecz On był przebity za nasze grzechy,

zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,

a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,

każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry,

bo na wieki Jego łaskawość.

Któż opowie dzieła potęgi Pana,

ogłosi wszystkie Jego pochwały?

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań,

w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.

Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie.

Przyjdź nam z pomocą,

abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,

radowali się radością Twojego ludu,

chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.

 

Jezus nie tylko umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. On zabrał na siebie wszystkie nasze choroby i cierpienia. Krzyż był konieczny dla przebaczenia naszych grzechów.

Ale to tylko jeden aspekt. Drugi jest taki że Jezus poszedł na krzyż żebyśmy nie musieli już żyć w rozpaczy, strachu, depresji. Jezus umarł abyśmy mogli doświadczyć Jego radości w pełni.

Jezus Chrystus ofiarował nam życie w radości. Więc wstań i się raduj bo masz ku temu powody!