Sołectwo Czeczewo

Regularne "Czytanie Biblii" (Psalm 1:2-3)

Email Drukuj PDF

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną:

co uczyni, pomyślnie wypada.

 

Regularne (codziennie) czytanie Słowa Bożego ma ogromne znacznie w naszym chrześcijańskim życiu. Słowa Boga sieją w nas życie. Ale nie życie to ludzkie, tylko Boże. Odkrywamy Bożą naturę, poznajemy Jezusa Chrystusa. Poznajemy Boży sposób myślenia i działania. I to Jego Słowa będą nas zmieniać byśmy wydali owoc Ducha Świętego. Będziemy żyć zgodnie z Jego wolą dla Jego chwały. Tylko Słowo Boże ma moc ku zmianie nas samych. Chcesz być lepszym mężem/żoną, lepiej wychowywać dzieci, być lepszym przyjacielem, nie chcesz żyć w strachu, chce zmienić swoje złe nawyki, to sięgnij do Biblii. Sam Bóg Ci pomoże w zmianach.