Sołectwo Czeczewo

Bóg Cię Kocha! cz.1

Email Drukuj PDF

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzinego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny( J 3:16).

Bóg chce mieć rodzinę. Dlatego uczynił nas swoimi dziećmi i oczekuję, że będziemy postepowali jak Jego dzieci. Mamy zależeć od Niego, polegać na Nim, kochać Go oraz pozwalać, aby On kochał nas. Mamy Mu ufać i zwracać się do Niego z naszymi sprawami. Bóg chce nawiązać z Tobą osobistą więź.

Większość chrześcijan rozumie werset Ewangelii Jana, 3:16 zbyt ogólnikowo. Powiedzą oni: "Tak, wiem, że Jezus umarł za ten świat". Lecz przecież Pan nie oddał życia za "ogół" czy jakiś nieokreślony tłum. On umarł za każdego z nas -za Ciebie.

Gdybyś był jednym człowiekiem na ziemi. Zbawiciel postąpiłby tak samo: przeszedłby przez cierpienie i krzyż dla Twojego, wyłącznie Twojego dobra. Pomyśl: On kocha Cię tak bardzo, kocha Cię wieczną miłością.

źródło: Powiedz im, że ich Kocham Joyce Meyer